Pieps.cz - Technika vyhledávání

Technika vyhledávání

1. Jste-li sami

SCAN

V případě, že nevíte kolik zasypaných se v laviništi nachází, je dobré nejprve spustit funkci SCAN. Získáte tak přehled kolik zasypaných lidí s vysílačem je v blízkosti vašeho dosahu.

Zachycení signálu, vyhledání:

Začněte systematicky prohledávat laviniště s lavinovým vyhledávačem přepnutým do módu vyhledávání v pásmu širokém dle dosahu přístroje. Během vyhledávání si všímejte všech předmětů, které na povrchu zahlédnete, mohou vám naznačit směr pohybu zasypaného. Jakmile zachytíte signál, sledujte šipky a čísla na displeji až do bezprostřední blízkosti zasypaného. V případě více zasypaných lidí je třeba nejdříve vykopat prvního zasypaného, zabezpečit jeho životní funkce a teprve pak je možné hledat dalšího zaspaného…

Pin Pointing – dohledání:

V bezprostřední blízkosti zasypaného dejte lavinový vyhledávač co nejblíže k povrchu. S přístrojem už neotáčejte a pohybujte s ním dopředu a do stran v pravoúhlých drahách. Najděte místo s nejnižší číselnou hodnotou na displeji (při pohybu přístroje z tohoto bodu do stran čísla na displeji rostou). Místo označte a začněte sondovat.

2. Je-li vás více

Začněte systematicky prohledávat laviniště s lavinovým vyhledávačem přepnutým do módu vyhledávání v pásmu širokém dle dosahu přístroje. Podle počtu lidí, které máte k dispozici, udělejte rojnici a běžte souběžně. Během vyhledávání si všímejte všech předmětů, které na povrchu zahlédnete, mohou vám naznačit směr pohybu zasypaného. Jakmile zachytíte signál, sledujte šipky a čísla na displeji až do bezprostřední blízkosti zasypaného.


V případě více zasypaných lidí je možné označit prvního zasypaného sondou, nechat některé z kamarádů na místě kopat a přejít hned na hledání dalších zasypaných…

Pin Pointing – dohledání

Pokud se vás sejde více najednou na jednom místě, domluvte, se, aby dohledání s lavinovým vyhledávačem dělal jenom jeden, ostatní, se můžou zatím připravovat na sondování a vykopání. V bezprostřední blízkosti zasypaného dejte vyhledávač co nejblíže k povrchu. S pípákem už neotáčejte a pohybujte s ním dopředu a do stran v pravoúhlých drahách. Najděte místo s nejnižší číselnou hodnotou na displeji (při pohybu přístroje z tohoto bodu do stran čísla na displeji rostou). Místo označte a začněte sondovat.

Spřátelené weby | Obchodní podmínky | Reklamační řád | Kontakt

Provozovatel: Totaloutdoor 2009 | Systém: Virus-Sport s.r.o.